Kategorie:

Kiedy trzeba wykonać przegląd gazowy?

Instalacje gazowe w naszych domach i mieszkaniach to element, który powinien być w stu procentach sprawny i bezpieczny. Jakiekolwiek niedociągnięcia w tej kwestii mogą być poważnym zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia. Dlatego też każdy właściciel czy administrator budynku musi pamiętać o przeglądach instalacji gazowych, które powinny być wykonywane regularnie i zgodnie z przepisami.

Inspektor odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej pojawia się w lokalach posiadających instalację gazową minimum raz w roku, by dokonać, przy pomocy specjalistycznych przyrządów, pomiaru szczelności będącej w naszym użytkowaniu instalacji gazowej. W przypadku wykazania nieszczelności zostaje sporządzony protokół o jej stwierdzeniu i po uprzednim zamknięciu zaworu gazu wzywa się użytkownika do dokonania niezbędnych napraw. Krótko mówiąc – kontrola wykazuje nieprawidłowości, a to to właściciela mieszkania należy usunięcie usterek czy awarii. Można również mieć pewność, że w późniejszym czasie zostanie skontrolowane, czy usterki faktycznie zostały usunięte.

Co nam mówi prawo budowlane?

Prawo budowlane mówi iż takiego obowiązkowego przeglądu instalacji gazowych należy dokonywać minimum raz w roku a w pomieszczeniach większych niż 2000 metrów kwadratowych dwa razy w roku. Instalacja gazowa w budynkach to najbardziej newralgiczny element wewnętrznych sieci przesyłowych stanowiących niezbędną infrastrukturę do prawidłowego i komfortowego funkcjonowania obiektów budowlanych. Nieszczelność czy też nieprawidłowe wykonanie instalacji gazowej stanowi zagrożenie dla osób przebywających w takim budynku. Zatem przeglądu instalacji gazowej powinno się dokonywać zgodnie z podpowiedzią zdrowego rozsądku i w miarę potrzeby.

Wszelkie zmiany dokonane w instalacji gazowej zarówno związane z jej modernizacją, rozbudową jak też i podłączeniem do instalacji gazowej nowego sprzętu na przykład kuchenki, gazowej czy kotła grzewczego zasilanego gazem oraz innych odbiorników gazu, powinny się zakończyć przeglądem przy pomocy atestowanych uradzeń pomiarowych do kontroli instalacji gazowej, dokonanych przez kompetentną osobę posiadającą odpowiednie, aktualne uprawnienia do zgodnego z obecnymi przepisami prawa budowlanego dokonania fachowego przeglądu instalacji gazowej.

Tylko fachowcy z uprawnieniami

Należy pamiętać, że takich napraw instalacji gazowej czy podłączeń nowych uradzeń gazowych do gazowej instalacji powinna zawsze dokonywać  osoba będąca w posiadaniu niezbędnych uprawnień do dokonywania tego rodzaju czynności. Nigdy nie powinno się samodzielnie (jeżeli nie jest się w posiadaniu niezbędnych aktualnych uprawnień) dokonywać napraw podłączeń czy też modernizacji sieci gazowej, gdyż takie postępowanie jest nie tylko niezgodne z obowiązującym prawem, ale stanowi też poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się w pobliżu tak zmodernizowanej sieci gazowej.

Gdy czujesz gaz, wzywaj fachowca

Niekontrolowany wyciek gazu spowodowany nieszczelnością instalacji gazowej może być przyczyną zatrucia czy też wybuchu gazu w pomieszczeniu, co może się zakończyć nawet śmiercią osób przebywających w takich pomieszczeniach, a na pewno zatruciem i pogorszeniem stanu ich zdrowia. Dlatego nie powinno się oszczędzać na kontroli szczelności instalacji gazowych w pomieszczeniach będących w naszym posiadaniu czy też użytkowaniu. Wszelkie sygnały o nieszczelności instalacji gazowej takiej jak niespodziewana woń gazu czy też wahania ciśnienia gazu powinny być dla nas sygnałem, że w naszej instalacji nastąpiło rozszczelnienie i istnieje prawdopodobieństwo wycieku gazu do pomieszczeń. Takie sygnały są już podstawą, by wezwać odpowiednią osobę w celu dokonania kontroli szczelności naszej instalacji gazowej. Przeglądu instalacji gazowej powinno się również dokonywać po wykonaniu prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji gazowej. Starsze instalacje gazowe mogą ulec awarii i rozszczelnieniu w trakcie takich prac remontowo-budowlanych.

Należy też pamiętać że wszelkie ruchome elementy instalacji gazowych, takie jak na przykład wężyk zasilający kuchenkę gazową, z czasem tracą swą hermetyczność i każde przestawienie kuchenki czy nawet jej przesunięcie mogą spowodować powstanie nieszczelności. Dlatego na pytanie, kiedy należy dokonać przeglądu szczelności instalacji gazowej – powinien sobie odpowiedzieć każdy użytkownik sam w swoim sumieniu i w zgodzie z zasadami zdrowego rozsądku oraz osobistej odpowiedzialności za zdrowie i życie wszystkich osób użytkujących lokal wyposażony w instalacje gazową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *